Edukacije - GAL-CON d.o.o.
511
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-511,page-parent,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Edukacije

Moderno planiranje, budžetiranje i prognoziranje

 • Izrada strateškog plana
 • Upravljanje izradom planskog dokumenta
 • Planske osnove i pretpostavke
 • Izrada plana financijskog stanja – bilance
 • Izrada plana sveobuhvatne dobiti
 • Izrada plana računa dobiti i gubitka
 • Izrada plana ostale sveobuhvatne dobiti
 • Izrada plana novčanih tokova
 • Izrada plana vanbilačnih pozicija
 • Izrada prognoza (periodične, rolling forecast)

Izrada menadžerskih izvještaja

 • Upravljanje izradom menadžerskih izvještaja
 • Pravila izrade menadžerskih prezentacija i izvještaja
 • Izrada menadžerskog izvještaja o ostvarenju sveobuhvatne dobiti
 • Izrada menadžerskog izvještaja o financijskom stanju – menadžerska bilanca
 • Izrada menadžerskog izvještaja o ostvarenju Računa dobiti i gubitka
 • Izrada menadžerskog izvještaja o ostvarenju Ostale sveobuhvatne dobiti
 • Primjena tehnika operativnog kontrolinga u funkciji kvalitetnih menadžerskih izvještaja
 • Izrada izvještaja o novčanom toku : direktna, indirektna i menadžerska metoda

Analiza financijskih izvještaja i upravljanje novčanim tokovima i performansama poduzeća

 • Analiza poslovnog rezultata (Račun dobiti i gubitka)
 • Analiza financijskog stanja (Bilance)
 • Analize odstupanja (varijance) – primjena Demi modela
 • Analiza novčanog toka (Cash flow analiza)
 • Analiza financijskih performansi poduzeća
 • Analiza nefinancijskih performansi poduzeća
 • Analiza ostvarenja ciljeva
 • Analiza rizika
 • Analiza profitabilnosti
 • Upravljanja performansama uz primjenu ključnih financijskih i nefinancijskih pokazatelja

Analiza financijskih izvještaja

 • Analiza poslovnog rezultata (Račun dobiti i gubitka)
 • Analiza financijskog stanja (Bilance)
 • Analize odstupanja (varijance) – primjena Demi modela
 • Analiza novčanog toka (Cash flow analiza)
 • Analiza financijskih performansi poduzeća

Forenzično računovodstvo (računovodstvena forenzika)

 • Forenzično računovodstvo – Računovodstvene manipulacije s novčanim tokom
 • Forenzični pokazatelji za detekciju skrivenog gubitka i skrivene dobiti
 • Data mining modeli u forenzičnom računovodstvu
 • Analitičke tehnike u forenzičnom računovodstvu
 • Forenzično računovodstvo: otkrivanje lažnih prihoda u veleprodaji i sastavljanja izvještaja forenzičara
 • Forenzično računovodstvo: Forenzične analiza i revizija zaliha
 • Preventivna forenzična analiza vanjskih partnera

Upravljanje novčanim tokovima

 • Izrada plana novčanih tokova
 • Standardi iskaza Novčanih tokova po metodama NT (direktna, indirektna, menadežrska)
 • Analiza novčanog toka (Cash flow analiza)
 • Financijski pokazatelji analize novčanog toka
 • Lažiranje financijskih izvještaja i prijevare
 • Slobodni novčani tok
 • Upravljanje likvidnošću
 • MRS 7: Izvještaj o novčanim tokovima
 • Upravljanje zalihama
 • Upravljanje potraživanjima
 • Upravljanje obvezama
 • Alternativni načini financiranja
 • Instrumenti osiguranja plaćanja
 • Izrada izvještaja o novčanom toku : direktna, indirektna i menadžerska metoda