Projekti - GAL-CON d.o.o.
576
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-576,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Projekti

RAZVOJ MODELA BUDŽETIRANJA, PLANIRANJA I PROGNOZIRANJA I IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I PROGNOZA

Benjamin Franklin (1706-1790, jedan od utemeljitelja SAD-a)  kazao je: “Ne planirati znači planirati neuspjeh” .

 

David Sarnoff (1891.-1971), ruski emigrant, veliko ime u USA poduzetništvu, pionir USA radio i TV industrije rekao je: “Život bez plana vjerojatno će se pretvoriti u veliku naplavinu.”

 

Loše planiranje – > postavljanje nerealnih, neutemeljenih, nevjerodostojnih planova – > loše definirani ciljevi – > izostanak ostvarenja željenog uspjeha

 

Proces izrade budžeta naziva se budžetiranje i sadrži preciznu i točnu definiciju formalnih i budžetskih ciljeva.

Planiranje je aktivnost  u kojoj se procjenjuju budući prihodi i troškovi, predviđaju budući događaji i postavljaju planovi aktivnosti.

Prognoziranje (rolling forecast) je posebna aktivnost planiranja u procesu ispitivanja i procjenjivanja ostvarenja ključnih poslovnih ciljeva. Cilj prognoziranja je na vrijeme pružiti informacije o odstupanjima i varijancama koje se očekuju u budućnosti. Paralelno se razvijaju korektivne mjere i mjere poboljšanja, radi brzog i pravodobnog prilagođavanja budžeta prodaje, troškova i ulaganja u  promjenjenim uvjetima.

 

Osnovni principi planiranja

 • Jednostavnost:
  • fokus na pitanja kontrolinga i upravljačkog računovodstva, uz
  • korištenje korisnih alata i metoda, uz optimalnu razinu detaljnosti;
 • Fleksibilnost :
  • otvorenost za promjene;
  • primjena osjetljivosti i scenarija temeljenih na benchmark vrijednostima,
  • primjena stalnog prognoziranja (rolling forecast), uz fleksibilnu i kontroliranu distribuciju resursa;
 • Integracija : Strategija, planiranje, izvještavanje i prognoze moraju biti povezani.

 

Osnovna struktura modela i izrade poslovnih planova, budžeta i prognoza:

 • Plan financijskog stanja – plan bilance
 • Plan sveobuhvatne dobiti (planovi RDG i Ostale sveobuhvatne dobiti)
 • Plan promjena u kapitalu
 • Plan novčanog toka
 • Ključni planski financijski i nefinancijski pokazatelji (planski KPI)
 • Planske kalkulacije i proračun profitabilnosti
 • Ciljevi i aktivnosti za ostvarenje plana
 • Godišnji plan vs. Strateški plan

MENADŽERSKO IZVJEŠTAVANJE I POSLOVNO ANALIZIRANJE

Menadžerski izvještaji s poslovnim analizama su posebna vrsta poslovnih izvještaja namjenjena menadžerima i vlasnicima u kojima se ažurno, pravodobno, vjerodostojno i realno daju ključne financijske i nefinancijske informacije o poslovanju društva u određenom razdoblju.

 

Ključni momenti menadžerskog izvještaja su:

 • Pružati pravodobno svrsishodnu i odgovarajuću povratnu informaciju Ostvareno vs Plan/Ostvarenje prethodno(a);
 • Izvještavanje orijentirano odlukama i problemima; umjesto retrovizor pitanja “Zašto niste..?” pitamo “Kako dalje..” , tražiti odgovore koji vode definiranom cilju; ne baviti se „brojanjem mrtvih”;
 • Izrađivati izvještaje za menadžere, a ne protiv njih ili o njima, u svrhu podrške za upravljanje. i stalno, uz analizu raditi provjere
 • Bez nepotrebnog zatrpavanja informacijama, jer višak stvara netransparentnost;
 • Izvještaje stvarati s pogledom u budućnost (rolling forecast);

Ključne aktivnosti pri izradi menadžerskih izvještaja su analiziranje i provjere, koje su vrlo često usko povezane i u međusobnoj interaciji. Provjeru, kao aktivnost moramo prihvatiti kontrolerskom smislu uvažavajući definiciju profesora Utza Schäffera (Controllers’ mission statement, ICV) : “..imati nešto pod kontrolom, ovladati nečim u odnosu na postavljene ciljeve”.

U procesu izrade menadžerskih izvještaja primjenjuju se četiri komplementarne faze:

 

Faze Opis faze Pitanje
Anamneza Izvještavanje o postignutom, dostignutom, o tome gdje se nalazimo. Gdje smo?
Dijagnoza Izrada analiza varijanci i uzroka tih varijanci. Zašto?
Terapija Određivanje korektivnih mjera, mjera poboljšanja, traženje rješenja za izbjegavanje negativnih varijanci. Kako dalje?
Ozdravljenje Provođenje terapije, praćenje efekata terapije i, po potrebi reagiranje na  uočeno (monitoring). Kako ide?

 

Razvoj modela i izrada menadžerskih izvještaja s poslovnim analizama sadržava:

Menadžerski izvještaj:

 • Upravljanje izradom menadžerskih izvještaja
 • Izvještaj o financijskom stanju (bilanca)
 • Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 • Izvještaj o novčanim tokovima (uz primjenu metoda: indirektnih, direktne, menadžerske)
 • Dashboard Bonsai model menadžerskih izvještaja
 • Operativni kontroling u funkciji menadžerskih izvještaja

 

Analize uz menadžerske izvještaje:

 • Analiza profitabilnosti
 • Obračunske kalkulacije po nositeljima troškova
 • Obračun profitabilnosti centara odgovornosti i nositelja troškova
 • Analiza profitabilnosti
 • Analiza performansi uz primjenu pokazatelja (financijski i nefinancijski KPI)
 • Analiza ostvarenja ciljeva strateškog, godišnjeg i operativnog plana

 IZRADA PRORAČUNA ISPLATIVOSTI ULAGANJA – POSEBNI POSLOVNI PLANOVI

Za izradu cjelovitog poslovnog plana nužno su potrebna kvalitetna posebna znanja, ali i iskustvo te  objektivnost koju poduzetnik prilikom pokretanja poslovanja i projekta u pravilu ne može imati. Ta znanja se rijetko upotrebljavaju u dnevnom poslovanju, tako da i odličan računovođa koji nije obučen za izradu ovih poslovnih planova neće moći napraviti neku, na primjer financijsku projekciju, statičku i dinamičku ocjenu projekta.

 

Osnovna struktura proračuna:

 • Podaci o investitoru i investiciji
 • Analiza tržišta
 • Struktura i dinamika zaposlenih
 • Tehnički elementi ulaganja
 • Lokacija
 • Zaštita čovjekove okoline
 • Dinamika realizacije ulaganja
 • Ekonomsko – financijska analiza
 • Ekonomsko – tržišna ocjena projekta
 • Analiza osjetljivosti projekta
 • Zaključna ocjena projekta
 • Prilozi / dokumentacija

IZRADA PRORAČUNA PROFITABILNOSTI I KALKULACIJA

Činjenica da smo dobri u svom poslu dobiva na vrijedosti tek kada ostvarujemo dovoljno prihoda za pokrivanje troškova i ciljne marže. Da bismo u prodajnu cijenu uključili sve troškove, a time i realnu prodajnu maržu, ključna je kvalitetna i pravilna analiza prodajne cijene. Nesporna je činjenica da njena visina određuje visinu naših prihoda, a time i profitabilnost poslovanja!.

Bez kalkulacija cijena ne možemo pravilno upravljati ni imovinom ni ekonomičnošću. Analizama varijance svih vrste kalkulacija (razvojnih, proizvodnih, prodajnih, cijena koštanja itd) omogućava nam se i donošenje pravih, optimalnih poslovnih odluka.
Struktura cijene odnosno kalkulacije ovisi primarno o  vrsti djelatnosti, jer se one razlikuju između industrije, uslužnih djelatnosti, trgovine, poljoprivrede itd.

 

Glavne pozicije razvoja i implementacije modela kalkulacija:

 • Organizacija (klasifikacija) troškova (fiksni, varijabilni, relativno fiksni..)
 • Izrada planskih i obračunskih kalkulacija po nositeljima troškova
 • Izrada plana i obračuna profitabilnosti po centrima odgovornosti
 • Izrada plana i obračuna profitabilnosti po klasifikacijama i grupama nositelja troškova
 • Analiza profitabilnosti

USLUGE SAVJETNIKA ZA KONTROLING I MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO

Složenost i dinamika promjena okoline i tržišta uvjetuje da poslovni subjekti trebaju usluge savjetovanja i na područjima

  • Kontrolinga
  • Upravljanja rizicima
  • Menadžerskog računovodstva
  • Pri izradi godišnjih financijskih izvještaja
  • Analiza financijskog poslovanja, posebno u slučajevima dubinskih analiza
  • Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti internih procesa
  • Forenzičnog računovodstva
  • Upravljanju aktivnostima (planiranje, monitoring-control tower, mjere)