Kontroling edukacije - GAL-CON d.o.o.
740
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-740,page-child,parent-pageid-511,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Kontroling edukacije

KONTROLING EDUKACIJE

Moderno planiranje, budžetiranje i prognoziranje uz primjenu Excel®-a

Izrada menadžerskih izvještaja uz primjenu Excel®-a

Analiza financijskih izvještaja uz primjenu Excel®-a

Analiza financijskih izvještaja i upravljanje novčanim tokovima i performansama uz primjenu Excel®-a

Forenzično računovodstvo (računovodstvena forenzika)

Upravljanje novčanim tokovima uz primjenu Excel®-a

Računovodstvo za neračunovođe (osnove, bilanca, sveobuhvatna dobit)

Upravljanje financijama za nefinancijske menadžere (osnove upravljanja financijama, novčani tokovi) s primjerima uz primjenu Excel®-a

Financije za menadžere uz primjenu Excel®-a

Financije za nefinancijere (neekonomiste)

Izrada Godišnjeg poslovnog plana uz primjenu Excel®-a

Izrada Srednjeročnog plana

Moderno planiranje, budžetiranje i prognoziranje uz primjenu Excel®-a

Planirati, budžetirati i prognozirati mora se znati. Nestručnost u navedenim poljima uzrokuje postavljanje nerealnih, neutemeljenih, nevjerodostojnih planova, budžeta i ciljeva koji vode stranputicama, u krivom smjeru.
Za uspješno planiranje planer (kontroler) treba, uz oštriji intelekt i kognitivne vještine, imati i analitičko i konceputalno razmišljanje.
Ova edukacija zato omogućava, uz praktične primjere, stjecanje znanja o tome što i kako planirati, kako sastaviti planove bilance, računa dobiti i gubitka te novčanog toka. Objašnjava i kako se stvaraju prognoze (rolling forecast) te kako se definiraju ciljevi cjeline, dijelova i pojedinaca.

 

24.11. 2021. 17:15 (3h) @ HOTEL PARK SPLIT – dvorana Akvarel

Osnovni sadržaj edukacije:

 • Upravljanje izradom planskog dokumenta
 • Planske osnove i pretpostavke
 • Izrada plana financijskog stanja – bilance
 • Izrada plana sveobuhvatne dobiti
 • Izrada plana računa dobiti i gubitka
 • Izrada plana ostale sveobuhvatne dobiti
 • Izrada plana novčanih tokova
 • Izrada plana vanbilačnih pozicija
 • Izrada prognoza (periodične, rolling forecast)

Edukacija je namijenjena:

 • Kontrolerima i svima koji se bave poslovima planiranja, izvještavanja i analiza.
 • Financijskim menadžerima (CFO)
 • Menadžerima svih razina
 • Svima koji žele naučiti kako uspješno planirati i koji žele steći znanje o kontrolingu

Izrada menadžerskih izvještaja uz primjenu Excel®-a

Misija kontrolera je ispunjena samo ako je menadžer zadovoljan izvještajima jer su mu razumljivi, jednostavni, vjerodostojni.
Tek kada menadžer s nestrpljenjem očekuje izvještaj, tada kontroler može biti zadovoljan. Kontroler nikako ne smije raditi izvještaje koji su shvatljivi isključivo njemu, već ih prilagoditi i ostalim sudionicima procesa, u ovom slučaju menadžerima.

Ova edukacija prikazuje, uz praktične primjere, što je to poslovna anamneza, kako izvještavati o postignutom, dostignutom i o tome gdje se nalazimo. Posebno ćemo se upoznati s tehnikama operativnog kontrolinga.

 

STUDENI 2021 @ HOTEL PARK SPLIT

Osnovni sadržaj edukacije:

 • Upravljanje izradom menadžerskih izvještaja
 • Pravila izrade menadžerskih prezentacija i izvještaja
 • Izrada menadžerskog izvještaja o financijskom stanju – menadžerska bilanca
 • Izrada menadžerskog izvještaja o ostvarenju sveobuhvatne dobiti
 • Izrada menadžerskog izvještaja o ostvarenju Računa dobiti i gubitka
 • Izrada menadžerskog izvještaja o ostvarenju Ostale sveobuhvatne dobiti
 • Izrada izvještaja o novčanom toku : direktna, indirektna i menadžerska metoda
 • Primjena tehnika operativnog kontrolinga u funkciji kvalitetnih menadžerskih izvještaja

Edukacija je namijenjena:

 • Kontrolerima i svima koji se bave poslovima planiranja, izvještavanja i analiza.
 • Financijiskim menadžerima (CFO)
 • Menadžerima svih razina
 • Svima koji žele naučiti kako uspješno planirati i koji žele steći znanje o kontrolingu

Analiza financijskih izvještaja uz primjenu Excel®-a

Kvalitetni menadžerski izvještaji (anamneza) nemaju svrhu bez poslovne dijagnostike. Iz tih se razloga pristupa analizama financijskog stanja, poslovnog uspjeha i novčanih tokova. Edukacija, uz praktične primjere, pruža znanje o izradi financijskih analiza, a posebno izradi analiza varijanci i uzroka tih varijanci. Učimo Zašto!
Dodatak ovom dijelu procesa kontrolinga je Terapija, što podrazumijeva stjecanje znanja o tome kako određivati korektivne mjere, mjere poboljšanja te traženju rješenja za izbjegavanje negativnih varijanci. Učimo Kako dalje!

 

STUDENI 2021 @ HOTEL PARK SPLIT

Osnovni sadržaj edukacije:

 • Analiza poslovnog rezultata (Račun dobiti i gubitka)
 • Analiza financijskog stanja (Bilance)
 • Analize odstupanja (varijance) – primjena Demi modela
 • Analiza novčanog toka
 • Analiza financijskih performansi poduzeća

Edukacija je namijenjena:

 • Kontrolerima i svima koji se bave poslovima planiranja, izvještavanja i analiza.
 • Financijskim menadžerima (CFO)
 • Menadžerima svih razina
 • Svima koji žele naučiti kako uspješno planirati i koji žele steći znanje o kontrolingu

Analiza financijskih izvještaja i upravljanje novčanim tokovima i performansama uz primjenu Excel®-a

Za menadžera, informacije proizašle iz analize čine temelj za donošenje kvalitetnih i pravodobnih odluka koje će doprinijeti stvaranju dodane vrijednosti, ostvarivanju strateških, taktičkih i operativnih ciljeva te postizanju harmonije zadovoljstva vlasnika i zaposlenika.
Uz pomoć preciznih analiza dijagnosticira se u kakvoj se situaciji nalazi tvrtka, koje momente je potrebno korigirati, a koje poticati s ciljem unapređenja budućeg poslovanja. Prognoziranju, kao nepohodnom segmentu uspješnog poslovanja svake tvrtke, ne pridaje se odgovarajući značaj. Ono je ključno za uspješnije i kvalitetnije upravljanje ciljevima i rezultatima.
Edukacija obuhvaća analize poslovne uspješnosti, stanja i novčanih tokova uz primjenu modernih tehnika ocjene performansi.

 

STUDENI 2021 @ HOTEL PARK SPLIT

Osnovni sadržaj edukacije:

 • Analiza poslovnog rezultata (Račun dobiti i gubitka)
 • Analiza financijskog stanja (Bilance)
 • Analize odstupanja (varijance) – primjena Demi modela
 • Analiza novčanog toka
 • Analiza ostvarenja ciljeva
 • Analiza rizika
 • Analiza profitabilnosti
 • Upravljanje novčanim tokovima uz primjenu excela
 • Upravljanja performansama uz primjenu ključnih financijskih i nefinancijskih pokazatelja
 • Analiza financijskih performansi poduzeća

Edukacija je namijenjena:

 • Kontrolerima i svima koji se bave poslovima planiranja, izvještavanja i analiza.
 • Financijskim menadžerima (CFO)
 • Menadžerima svih razina
 • Svima koji žele naučiti kako uspješno planirati i koji žele steći znanje o kontrolingu