Izvještaj o prihodima od prodaje - GAL-CON d.o.o.
1058
post-template-default,single,single-post,postid-1058,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Izvještaj o prihodima od prodaje

Izvještaj o prihodima od prodaje

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su prva i najvažnija brojka u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, s u financijskom smislu to su prihodi od prodaje u kontribucijskoj (varijabilnoj) marži, kojima se sučeljavaju troškovi i rashodi prodanih proizvoda (robe) i usluga.

Izvještaj o prihodima od prodaje proizvoda (robe) je ključan, kompleksan i zato vrlo zahtjevan za kontrolera. On mora osigurati:

 • Vertikalnu analizu prodaje s takvom strukturom (dubina analitike) koja je menadžmentu bitna i jasna;
 • Horizontalnu analizu prodaje koja pruža jasnu informaciju ostvarenja u odnosu na ranija razdoblja, postavljene ciljeve i prognozama;
 • Analizu varijanci (bridgeva) prodaje.

 

Podloge za izradu ovog izvještaja su:

 • Matični podaci (master data)
 • Analize cijena proizvoda (kalkulacije):
  • Razvojne, Ugovorene prodajne cijene, Planske kalkulacije, Aktualne prodajne cijene; Stvarne kalkulacije (obračun profitabilnosti[1])
  • Osiguravaju kompletnu strukturu cijena na nekoliko razina: kontribucijska marža, operativna marža, neto profit;
 • Plan prodaje

Mora biti iskazan u količini i vrijednosti, s jediničnim strukturiranim cijenama te sa svim podacima i atributima. Obvezno mora sadržavati i plansku dinamiku prodaje (optimalno mjesečno). Vrijednosni iskaz mora biti u originalnim valutama i u protuvrijednosti po planskim tečajevima stranih valuta (neophodno i za analizu utjecaja promjene tečajeva stranih valuta u odnosu na plan).

 • Analitika prodaje

U pravilu se radi o posebnom informatičkom modulu koji pruža sve podatke o isporukama i fakturama kupcu. Nužna struktura podataka:

  • Podaci o proizvodu/usluzi: šifra, naziv, klasifikacije (veza s master data)
  • Podaci o isporukama: vrijeme, mjesto i količina isporuke potvrđene od strane kupca te reklamacija kupaca (kvaliteta, logistika);
  • Struktura važeće prodajne cijene: neto prodajna cijena, dio prodajne cijene za financiranje specifične investicije i razvoja, visina odobrene produktivnosti i drugih bonusa kupcima, u originalnoj i domaćoj valuti;
  • Visina priznatih prihoda od prodaje;
  • Šifra i naziv profitnog centra (troškovno mjesto);
  • Analitički konto i naziv računa (konta) prihoda od prodaje
 • Izvještaji o prodaji

Podaci iz ovako strukturirane analitike osiguravaju nam kvalitetu izvještaja i za analizu varijanci (puna dijagnostika) i, na temelju toga, definiranje plana korektivnih aktivnosti i planova poboljšanja.
Izvještaji trebaju osigurati podatke ranijih poslovnih godina.

 • Glavna knjiga (financijsko knjigovodstvo) u kojoj su iskazani svi prometi (knjiženja prema predefiniranim matricama) i stanja na analitičkim kontima financijskog knjigovodstva. U pravilu, stanja analitike i financijskog knjigovodstva moraju biti usklađena. U slučaju neusklađenosti kontroler, na temelju vjerodostojnih dokaznica utvrđuje razinu realnih prihoda od prodaje kroz pozicije tzv. ukalkuliranja. Time se osigurava i podloga za knjiženja preko konta vremenskih razgraničenja.

Primjer realizacije prodaje:

Izvor:

Galzina F.: Praktikum kontrolinga (u izradi)