OPERATIVNI KONTROLING – kako i zašto ga implementirati? - GAL-CON d.o.o.
958
post-template-default,single,single-post,postid-958,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

OPERATIVNI KONTROLING – kako i zašto ga implementirati?

OPERATIVNI KONTROLING – kako i zašto ga implementirati?

Primarna uloga kontrolinga je ostvarivanje kvalitetnog partnerstva s menadžmentom na svim razinama i sudjelovanje u procesu upravljanja poslovanjem uz primjenu harmoniziranih koncepcija kontrolinga.

U Kontrolingu se trebaju primjenjivati brojni instrumenti kontrolinga koje možemo grupirati u:

 • Strateške instrumente kontrolinga za strateško upravljanje poslovanjem kojima se osigurava ostvarenje vizije, misije, strategije i, posebno strateških ciljeva. To podrazumijeva “činiti prave stvari”;
 • Operativne instrumente kojima se osigurava upravljanje ostvarenjem operativnih ciljeva poslovanja u okviru utvrđenih strateških ciljeva . To podrazumijeva “činiti stvari na pravi način”.

 

Operativni kontroling podrazumijeva stručno utemeljeno podršku menadžmentu s ciljem ostvarenja ciljeva efikasnosti poslovanja tj. činiti stvari na pravi način u optimizaciji korištenja resursa uz postizanje što bolje rentabilnosti, ekonomičnosti i likvidnosti. Pri tome je važan moment osiguravanja uvjeta za usklađeno korištenje instrumenata operativnog upravljanja. Operativni kontroling fokusiran je na razdoblja unutar godine dana, a u ciljnom modelu i do 2 godine.

AKTIVNOSTI I ZADACI OPERATIVNOG  KONTROLINGA

 • Utvrđivanje ključnih veličina i pokazatelja nužnih za ostvarenje operativnih ciljeva usklađenih sa strateškim ciljevima;
 • Primjena instrumenata operativnog kontrolinga provođenjem monitoringa na dnevnoj, tjednoj odnosno mjesečnoj razini;
 • Predlaganje i nadzor ostvarenje utvrđenih mjera korekcija odnosno poboljšanja u slučajevima bitnih odstupanja ostvarenja u odnosu na utvrđene veličine i ključne pokazatelje;
 • Projekcije ostvarenja u realnom vremenu na temelju dnevnih ili tjednih (na razini mjeseca) te, najduže mjesečnih (kumulativno) informacija i analiza ostvarenja u odnosu na ciljeve;
 • Vođenje sustava menadžerskog izvještavanja: Izrada menadžerskih poslovnih izvještaja prema potrebama i posebnostima kompanije i to za određeni dan, tjedan, mjesec, tromjesečje, polugodište i godinu. Paralelno, stalno raditi na razvoju primjene menadžerskog i troškovnog računovodstva;
 • Vođenje procesa operativnog planiranja i prognoziranja za razdoblja unutar godine dana;
 • Iniciranje, organiziranje i moderiranje efikasnih oblika neposredne prezentacije izvještaja, aktualnih informacija kao što su: briefinzi, sastanci, audio-video konferencije na različitim menadžerskim razinama;
 • Stalna komunikacija sa svima u kompaniji (vertikalno, horizontalno, matrično);
 • Kontinuirani rad na poboljšanjima informacijskog sustava, s naglaskom na financijsko -računovodstvenu službu;
 • Izbor, primjena i provjera alata i instrumenata kontrolinga te ključnih financijskih i nefinancijskih pokazatelja i odabiranje onih koji u dotičnom slučaju najbolje prikazuju najvažnije parametre za ocjenu poslovanja;
 • Utvrđivanje pozitivnih i negativnih trendova te prijedlozi poboljšanja.

 

NEKOLIKO GLAVNIH INSTRUMENATA OPERATIVNOG KONTROLINGA

Izrada prognoza u funkciji operativnog planiranja (rolling forecast)

U poslovnom i ekonomskom okruženju prisutne su izrazite dinamičke promjene koje donose nove zahtjeve prema društvima u javnom i privatnom sektoru. Sve kompanije sa svojim menadžmentom i zaposlenicima moraju, da bi opstale na tržištu, biti konkurentne i težiti usklađivanju s tim promjenama te odgovoriti na sve te izazove. Upravljanje poslovnim sustavima temelji se na efikasnim procesima i modelima planiranja, budžetiranja, izvještavanja, analizama te stalnim poboljšanjima. U okviru tog cjelovitog procesa razvijaju se novi pristupi i tehnike predviđanja promjena i stvaranja scenarija kao odgovora na sve te promjene.

Prognoza – Operativni plan Računa dobiti i gubitka

U procesu operativnog planiranja i prognoziranja, a u sklopu upravljanja poslovnim uspjehom ključna je aktivnost izrade Prognoze računa dobiti i gubitka. Kvaliteta primjene ove prognoze od vitalnog je značaja za upravljanje Društvom. Osnove za izradu kvalitetne, pravodobne prognoze su:

 • Godišnji plan poslovanja (GP) koji je dinamički razrađen po mjesecima (optimalno) ili tromjesečjima (minimalno).
 • Menadžerski izvještaji o poslovanju (IP) za svaki mjesec (optimalno, poželjno) ili za svako tromjesečje (minimalno, obvezno).
 • Monitoring operativnog kontrolinga (MOK) u kojem se postiže razina praćenja ključnih veličina i pokazatelja na dnevnoj (pretežno) ili tjednoj (za one za koje je to optimalno pratiti) te mjesečno (samo u izuzetnom slučaju).
 • Operativni planovi centara odgovornosti za iduće razdoblje: mjesec, tromjesečje, više tromjesečja.

Struktura prognoze računa dobiti i gubitka je standardna i odgovara u svim instrumentima kontrolinga odnosno upravljanja kompanijom.

Monitoring operativnog kontrolinga

Uvažavajući da se kompanijama treba primjenjivati harmonizirana kombinacija upravljačkih i informacijski orijentiranih koncepcija kontrolinga, posebnu važnost ima primjena monitoringa operativnog kontrolinga.

U realizaciji monitoringa koristi se tzv. Dashboard operativnog kontrolinga (skraćeno DOK) koji je dužan primjenjivati i koristiti Odjel kontrolinga.

Izvadak iz Dashboarda operativnog kontrolinga

Aktivnosti operativnog kontrolinga u funkciji mjera korekcije i poboljšanja (terapija)

Nakon što su izvješća s analizama kompletirana i pripremljena za lansiranje u korištenje, vrlo je važno da se ona kvalitetno prezentiraju menadžerima na svim razinama, odnosno osobama koje trebaju biti uključene (sukladno ovlaštenjima) u transparentno informiranje te provođenje mjera korekcije i poboljšanja koje se utvrde u tzv. terapijskom dijelu izvještaja i analize.

 

Izvor:

Galzina F.: Praktikum kontrolinga (u izradi)